Ga naar de inhoud

Akoestiek en systeemplafonds

Systeemplafonds geven de mogelijkheid om de akoestiek in een gebouw te besturen. U beïnvloedt de akoestiek door te kiezen voor een ‘bepaalde’ plafondplaat. Dit is uiteraard volledig afhankelijk van uw wensen. Marvo Systeemplafonds verzorgt levering én de montage van systeemplafonds en helpt bij de keuze van de juiste plafondplaat.

Verkeerde akoestiek

Wanneer u vooraf geen rekening houdt met de akoestiek in een ruimte kan dit grote gevolgen hebben. We schetsen het voorbeeld van een schoolgebouw waarin plafondplaten zijn geplaatst die te veel geluid absorberen. Gevolg is dat de studenten achterin het lokaal niet kunnen volgen wat de leraar vertelt.

Een ander voorbeeld is een plafondplaat die te weinig geluid absorbeert en verder te weinig andere objecten en materialen die geluid kunnen absorberen zoals gordijnen en vloerbedekking. Het geluid weerkaatst teveel tegen de verschillende harde oppervlakten en er ontstaat een hinderlijke echo.

Geluidsabsorptie en geluidsisolatie

De akoestiek in een ruimte is te bepalen door twee factoren te analyseren; de geluidsabsorptie en de geluidsisolatie.
Geluidsabsorptie laat zien hoe geluid zich beweegt in een ruimte. Niet alleen de indeling van de ruimte bepaalt de kwaliteit van het geluid in die ruimte maar ook het gebruik van de juiste materialen. Met geluidsisolatie wordt aangegeven hoe geluid zich van de ene naar de andere ruimte verplaatst.

Geluidsdrukniveau | Akoestiek en systeemplafonds

De akoestiek in een ruimte hangt af van een aantal factoren. Een belangrijke factor is het geluidsdrukniveau. Met het plaatsen van systeemplafonds en systeemwanden kunt u het geluid in een ruimte sturen. Marvo Systeemplafonds adviseert u bij een professioneel akoestisch ontwerp.

Een lawaaierige omgeving

Het geluidsdrukniveau geeft aan hoe lawaaierig een bepaalde omgeving is. Het geluidsdrukniveau op een luchthaven is vele malen hoger dan in een woonwijk. Wanneer het geluidsdrukniveau te hoog wordt kan het geluid ‘pijn’ gaan doen. Dit kan ook tot ernstige gehoorproblemen leiden.

Reguleren van geluid

Het geluidsdrukniveau hangt af van een aantal factoren. Allereerst is er natuurlijk de geluidsbron. Een grote luidspeaker in uw kantoor maakt meer lawaai (als hij aanstaat) dan uw laptop op het bureau. Naast de geluidsbron is de omgeving van belang. Hoe is de ruimte ingericht. Zijn de wanden gemaakt van geluidsabsorberend materiaal? Of juist helemaal niet?

Luchtgeluid

Bij luchtgeluid zorgt de lucht voor transport van het geluid. Die lucht brengt op zijn beurt de begrenzingsvlakken van het vertrek in trilling. Denk hier bij aan, spreken, zingen, vioolspelen en dergelijke.

Contact geluidsisolatie

Bij contact geluid zorg een vast medium (informatiedrager), zoals beton, voor transport van het geluid. Voorbeelden van contactgeluiden zijn: lopen, stampen, vallende voorwerpen, schuiven met een stoel en dergelijke.

Dikte plafondplaat en akoestiek

De dikte bepaalt ook in hoeverre geluiden worden geabsorbeerd door het materiaal; hoe dikker de plafondplaat, hoe beter het geluid wordt geabsorbeerd er vanuit gaande dat geluid binnen kan dringen en zich kan verspreiden.

Een dunne plafondplaat met een harde toplaag zal in principe het geluid evenveel weerkaatsen als een dikkere plaat van dezelfde samenstelling. Het is afhankelijk van het materiaal boven de harde toplaag en de dikte ervan, in hoeverre geluiden worden doorgegeven naar de ruimte erboven. Een dikkere laag zal geluiden minder goed doorlaten.
Een zachte plafondplaat zal het geluid dus minder weerkaatsen en, afhankelijk van de dikte en geluidsabsorptie van het materiaal, meer of minder doorlaten.

Waarom geluid absorberen?

Daarom is het heel belangrijk dat een ruimte geluiden zoveel als noodzakelijk weerkaatst en niet meer dan dat. Dat betekent dat geluiden voor een deel moeten worden geabsorbeerd door de materialen in de ruimte. Dit kunnen de meubelen zijn, andere zaken in de ruimte, maar belangrijker zijn de wanden en natuurlijk het plafond.

Vooral het plafond is het oppervlak waartegen geluid weerkaatst de ruimte in. Is het plafond van beton, dan zal het geluid voor het grootste deel alle kanten op weerkaatsen. Dit kan een hele vervelende echo geven waardoor een spreker niet meer te verstaan is (spraakverstaanbaarheid).

Dit is de reden dat men kiest voor een systeemplafond, die het geluid voor een deel absorbeert en maar deels weerkaatst.

Wat is de NRC Waarde?

Hoeveel geluid een systeemplafondplaat absorbeert, wordt weergegeven met de NRC waarde; Noise Reduction Coëfficiënt (Nagalm Reductie Coëfficiënt).

Hoe hoger deze waarde hoe beter of meer geluid wordt opgenomen door de plafondplaat en niet weerkaatst.

De NRC waarde ligt altijd tussen 0 en 1 waarbij dus 0 staat voor de slechtste absorptie en 1 voor de beste absorptie van geluid. Bij een waarde van 0 wordt dus al het geluid weerkaatst wat in een ruimte heel veel nagalm en dus verstoring geeft.

Hoe wordt de NRC waarde gemeten?

Elke fabrikant van systeemplafondplaten moet een plafondplaat laten testen wil er een certificaat kunnen worden afgegeven bij de plafondplaat. Hiervoor wordt een onafhankelijk instituut ingeschakeld die de plafondplaat test in een nagalm-kamer met veel galm.

Gekeken (gemeten) wordt hoeveel invloed de plaat heeft op de heersende galm in de kamer en de meting wordt omgezet naar een absorptievermogen wat wordt weergegeven in tabellen, grafieken en meetwaarden.

Er worden metingen gedaan van veel verschillende geluidsfrequenties omdat het absorptievermogen van een materiaal verschilt bij verschillende frequenties. Met behulp van verschillende rekenmethodes worden de metingen teruggebracht naar één indexgetal; de NRC waarde.

Akoestische parameter

De meeste akoestiek-deskundigen wijzen geluidsabsorptie aan als een hele belangrijke akoestische parameter. Deze waarde krijgt geluidsabsorptie door de positieve invloed die het heeft op geluidsdrukniveau, nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid en geluidisolatie.
Wat niet wil zeggen dat u altijd voor een NRC waarde van 1 moet gaan.  Het belangrijkst is dat het systeemplafond geheel past bij de functie van de ruimte waarbij de volgende aspecten ook een rol spelen:

  • Grootte van de ruimte
  • Plafondhoogte
  • Gebruikte materialen
  • Inrichting

Laat u goed voorlichten bij de keuze van een plafondplaat en laat ons u daarbij helpen. Neem contact op met ons en maak een afspraak.