Akoestiek schoolgebouwen | Systeemplafond

In een schoolgebouw zijn veel verschillende ‘soorten’ lokalen en ruimtes. Zo zijn er de sportlokalen, de ‘traditionele’ leslokalen, kantines en de gangen. Voor elke lokaal en ruimte gelden andere akoestische waarden. Marvo Systeemplafonds biedt de mogelijkheid om het totale akoestische ontwerp van uw schoolgebouw voor onze rekening te nemen.

Sportlokalen

Sportende leerlingen brengen meer geluid met zich mee dan leerlingen die een wiskundeles volgen (in een normale situatie althans). Bij het akoestisch ontwerp van een sportlokaal spelen zaken als de docent die zich verstaanbaar moet kunnen maken. Maar er moet ook de ruimte zijn om geluid te maken voor de sportende scholieren.

De gangen in een schoolgebouw

Tussen de lessen door verplaatsen scholieren zich via de gangen naar het volgende lokaal. In pauzes hangen leerlingen in gangen. Van belang is een rustige ‘leefomgeving’ te creëren.

Traditionele leslokalen

De lokalen waar bij een student voor de klas staat en doceert. In dat geval moet iedere leerling helder verstaanbaar meekrijgen wat de docent vertelt.

Akoestiek kinderdagverblijf

Op een kinderdagverblijf wordt interactief gewerkt. Er worden spelletjes gespeeld, getekend, geknutseld en gepraat. Kinderen zijn constant in beweging. Er wordt met stoelen geschoven.

Het belang van systeemplafonds en systeemwanden

Marvo Systeemplafonds stelt in samenwerking met u een akoestisch plan op. Wij adviseren u over het gebruik van de juiste materialen. Voor een kinderdagverblijf gelden andere voorwaarden dan voor een traditioneel klaslokaal. Of wat dacht u van het verschil tussen een productieomgeving en een parkeergarage. In de loop van de jaren hebben wij veel ervaring opgedaan. Deze brengen wij in wanneer wij u van advies voorzien.

Geluidsisolatie

Bij het juist akoestisch inrichten van een ruimte spelen geluidsisolatie en geluidsabsorptie een belangrijke rol.

Meer over akoestiek

De akoestiek in een ruimte hangt af van verschillende factoren:

Verwante informatie

Waar kunnen wij u bij helpen?

U kunt bij systeemplafond.nl terecht voor de montage en levering van:

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Marvo Systeemplafonds.