Ventilatie systeemplafond

De ventilatie in een ruimte is belangrijk, ook wanneer er een systeemplafond is aangebracht. Marvo Systeemplafonds kan u helpen bij de keuze voor de juiste ventilatie.

Ventileren is een must

Het belang van ventileren is al heel lang bekend. De tijden dat we in bedompte kantoortjes zaten is – voor de meeste mensen – verleden tijd. We weten dat er altijd voldoende frisse lucht in een leef- en werkomgeving aanwezig moet zijn. Maar het gebeurt nog steeds – vooral in de wintermaanden – dat ramen en zelfs ventilatieopeningen potdicht blijven om bijvoorbeeld van die vervelende tocht af te zijn. Dat kan soms tot gevaarlijke situaties leiden wanneer er zich giftige dampen ophopen in de ruimte als koolmonoxide (CO).

ventilatie systeemplafond

Modern bouwen

Dat goede ventilatie steeds belangrijker wordt, is algemeen bekend. Met de huidige standaard voor de bouw van allerlei gebouwen is de ventilatie allang geen sluitpost meer. Was vroeger een uitzetraampje voldoende om een ruimte te ventileren, met de isolatiemaatregelen van nu is het eigenlijk uit den boze om zo te ventileren. Wat niet wil zeggen dat mogelijkheid niet aanwezig mag zijn; het moet altijd mogelijk zijn een ruimte zo te ventileren in geval van nood.

Luchtverversing

Om de kwaliteit van de lucht in een gebouw (woning, bedrijf, enz.) gezond te houden kan men verschillende maatregelen nemen.
In een moderne woning hou men daar tegenwoordig rekening mee en heeft het huis meestal een centrale afvoer van ‘slechte’ lucht naar buiten tegelijkertijd met de aanvoer van verse. Hiervoor kan een eenvoudig systeem worden gebruikte maar ook zeer moderne systemen die zelfs de vochtigheid en temperatuur kunnen regelen (klimaatbeheersysteem).
Hetzelfde geldt voor bedrijfsruimten; ook hier kan men kiezen voor eenvoudig of geavanceerde systemen.

Luchtverversing en systeemplafonds

Wanneer een gebouw een centraal systeem heeft om te kunnen ventileren, mag een systeemplafond natuurlijk niet tegenwerken. Stel dat een ruimte altijd al een centrale toevoer van verse lucht had in de vorm van een opening in de wand net onder het plafond. Wanneer er een systeemplafond wordt aangebracht mag deze opening natuurlijk niet worden dichtgemaakt.
Maar de aangevoerde – of af te voeren – lucht moet wel door het plafond kunnen. Daarom zijn er speciale ventilatieplaten in de handel die in het plafond worden geplaatst.

ventilatie systeemplafond klimaatsysteem

Klimaatbeheersysteem

Voor klimaatbeheersing moeten speciale regelingen worden getroffen. Deze systemen zijn nauwkeurig ontworpen en afgesteld op de ruimten. Dat wil zeggen dat men bij het ontwerp, rekening houdt met de inhoud en vorm van een ruimte. Hier past men de aan- en afvoer op aan.
Klimaatbeheersing is niet voor niets een apart vakgebied. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Een expert weet meer!

Bij Marvo Systeemplafonds hebben we speciale mensen in dienst die echt verstand hebben van ventilatie. Zij kunnen u precies vertellen wat belangrijk is en hoe een ruimte het beste geventileerd kan worden, rekening houdend met de functie van die ruimte.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over goede ventilatie.

ventilatie systeemplafond 2